Hjem

Velkommen til Fiskerlussing.

Jeg er nu godkendt som opstillet til kommunalvalget i Struer kommune den 16 November 2021, Liste J.

Beslutningen om at opstille bunder primært i 2 ting:
Min tid i en skolebestyrelse i Struer Kommune, hvor jeg har oplevet hvor svært det kan være at råbe de lokale politikere op.

Samt en oplevelse i Randers tilbage i 2020, hvor Frikadellekrigeren Frank Nørgaard, DF, igen var i vælten og udskammede et barn, hvilket fik mig til at føle at lokalpolitik også kan have en stor indflydelse på vores børns vilkår på andre måder end det rent praktiske og økonomiske.

Jeg har ikke nogen speciel ”mærkesag” jeg vil kæmpe for, men jeg vil gerne arbejde for at kommunens borgere føler sig mere inddraget og hørt i forhold til vores politikere, og kan være med til at forme hvordan vores lokalområde udvikler sig.

Det er vigtigt at kunne skabe gode rammevilkår for lokale initiativer, det gælder på såvel erhvervs området og foreningsområdet som for det kulturelle liv. Jeg er stor tilhænger af at initiativer kommer fra græsrods niveau, så det er aktive borgere der skaber de gode ting i vores område, og lokalpolitikerne der medvirker til at de kan føres ud i livet, gennem dialog og gensidig respekt.

I lokalpolitik stemmer man oftest på kandidater man enten kender, har stemt på før, eller som lover at arbejde for en sag der berører os rent personligt, om det er ældreplejen for min far, børnehaven til mit barn eller byggetilladelse til mit nye hus eller virksomhed, og derfor kan jeg godt forstå hvis man har svært ved at placere mig på sit lokalpolitiske landkort når jeg ikke har egentlige mærkesager.

Men hvis du bruger lidt tid på min hjemmeside og mine videoer vil du få et vist indblik i hvilken type menneske jeg er, og måske blive klogere på om du mener jeg er din stemme værdig.

Hvis jeg skal pege på de områder der vejer mest hos mig, så er det vores børn og unge, det er klima og miljø, og så er det sameksistens på en fredelig og fordomsfri måde.

Og skal jeg pege på visioner jeg selv gerne så i vores område, så er det sådan noget som at få samtids – og fremtidsundervisning samt klima og miljø som en linje på skoleområdet, etableringen af en ”klima-hub” i området, og at vi i Struer tør at være vilde og visionære i planlægningen af byens fremtid, og ikke altid ender med at gøre tingene ”knapt-helt” fordi vi er for forsigtige.
Jeg har gennem mange år sagt at:
”Det vi er aller bedst til i Struer, det er at sætte os mellem to stole”.

Og når jeg tillader mig at have en kritisk holdning til tingene, så må jeg også være villig til at lægge et stykke arbejde i at ændre på det, eller stå på mål for det hvis jeg ikke lykkes med det.

Siden her er startet tilbage i tiden op til folketingsvalget i 2019, hvor jeg pludselig oplevede at gå viralt med videoen: Hold nu kæft ! Som var en reaktion på Dansk Folkepartis kampagne: Smid tørklædet, og meld dig ind i Danmark !
Og som resulterede i at jeg stillede op til folketingsvalget som løsgænger, i Nørrebro kredsen,Københavns Storkreds.

Ud over at den politiske retorik som kampagnen repræsenterede, og som har stået på i mange år, havde en direkte konsekvens for min egen datter,så er jeg generelt meget bekymret over den udvikling vi har set i Danmark gennem efterhånden mange år, hvor der laves særlove og indgreb mod mennesker, enten på baggrund af deres religiøse tilhørsforhold, deres etnicitet / hudfarve, det sted man bor, eller om man er en del af arbejdsmarkedet eller ej, og det er i bund og grund det jeg kæmper for i min hverdag: at vi alle kan have vores reelle frihed og at der værnes om alle menneskers helt basale menneskerettigheder.

Derfor føler jeg at jeg er tvunget til at fortsætte kampen, selv om jeg helst ville være foruden, jeg ville ønske at de politikere som besidder magten i Danmark byggede deres politik på menneskerettighederne, og ikke forsøgte at omgås dem eller smyge sig udenom ved enhver given lejlighed, under påskud af at “Beskytte danskerne” eller
“sikre sammenhængskraften”.

Lettere omskrevet, så står der i “Kardemommeloven” at: “Man må ikke gøre fortræd og slå ihjel, men ellers må man gøre som man vil”

Og hvis min velfærd og lykke skal bygges på ruinerne af andre menneskers liv, så vil jeg hellere dele min ulykke med dem.

Det er et gammelt og slidt udtryk, at når uret bliver ret, bliver modstand en pligt, men det er næsten det eneste der dækker den følelse jeg har, og derfor må jeg gøre min pligt.

Hvis du ønsker at modtage nyhedsmail fra mig, kan du udfylde formularen. Du kan altid framelde dig via de mails du modtager hvis du ikke længere ønsker nyhedsbrev fra Fiskerlussing.