Hjem

Så skal vi til valgurnerne igen !

Der er udskrevet valg til afholdelse den 1 November, og vi kommer nu til at høre de forskellige politikere profilere deres mærkesager i en lind strøm frem til valgdagen.

Mange af dem vil nok påstå at dette her er et “vigtigt valg” på grund af situationen i Ukraine, inflation, indvandring, klima, og så videre-  og så videre -.

Men realiteten bliver nok at dette valg bliver lige så betydningsløst som de foregående valg har været, vi har ikke set nogen nævneværdige forbedringer i dansk politik i de seneste valgperioder, og det kommer nok heller ikke til at ske i den kommende.

Derfor vil jeg ikke så meget se på hvad de forskellige politikere tilbyder i denne omgang, for det bliver lavet på den samme surdej som vi allerede har, bare med lidt andre konstallationer.

Nej, det jeg kommer til at fokusere på, er hvordan vi som folk / land / nation egentlig ønsker at leve. Jeg er efterhånden ved at have den indstilling at jeg vil foretrække at vi toner rent flag, og viser os som det land vi er, og tager konsekvenserne af det.

Den politik og retorik som en stor del af vores folkevalgte står for, er i modstrid med ikke bare EU og menneskerettighedserklæringen, men også vores egen grundlov står i vejen for at vi kan behandle mennesker dårligere på grund af hudfarve, religion eller køn, så det bør vi måske tage et opgør med.

Siden her er startet tilbage i tiden op til folketingsvalget i 2019, hvor jeg gik viralt med videoen: Hold nu kæft ! Som var en reaktion på Dansk Folkepartis kampagne:

Smid tørklædet, og meld dig ind i Danmark !

Og som resulterede i at jeg stillede op til folketingsvalget som løsgænger, i Nørrebro kredsen,Københavns Storkreds.

Ud over at den politiske retorik som kampagnen repræsenterede, og som har stået på i mange år, havde en direkte konsekvens for min egen datter,så er jeg generelt meget bekymret over den udvikling vi har set i Danmark gennem efterhånden mange år, hvor der laves særlove og indgreb mod mennesker, enten på baggrund af deres religiøse tilhørsforhold, deres etnicitet / hudfarve, det sted man bor, eller om man er en del af arbejdsmarkedet eller ej, og det er i bund og grund det jeg kæmper for i min hverdag: at vi alle kan have vores reelle frihed og at der værnes om alle menneskers helt basale menneskerettigheder.

Derfor føler jeg at jeg er tvunget til at fortsætte kampen, selv om jeg helst ville være foruden, jeg ville ønske at de politikere som besidder magten i Danmark byggede deres politik på menneskerettighederne, og ikke forsøgte at omgås dem eller smyge sig udenom ved enhver given lejlighed, under påskud af at “Beskytte danskerne” eller
“sikre sammenhængskraften”.

Lettere omskrevet, så står der i “Kardemommeloven” at: “Man må ikke gøre fortræd og slå ihjel, men ellers må man gøre som man vil”

Og hvis min velfærd og lykke skal bygges på ruinerne af andre menneskers liv, så vil jeg hellere dele min ulykke med dem.

Det er et gammelt og slidt udtryk, at når uret bliver ret, bliver modstand en pligt, men det er næsten det eneste der dækker den følelse jeg har, og derfor må jeg gøre min pligt.

Hvis du ønsker at modtage nyhedsmail fra mig, kan du udfylde formularen. Du kan altid framelde dig via de mails du modtager hvis du ikke længere ønsker nyhedsbrev fra Fiskerlussing.